ตรวจเชคการทำงาน

  รหัสพนักงาน
  รหัสผ่าน เช่น เกิด 1 มกราคม 2545 กด 01012545